Μαθήματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ 2013-2014

TMHMA

ΤΡΙΤΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΡΧΑΡΙΟΙ

 

13.00-14.30

2ο ΕΤΟΣ

16.30-18.00

16.15-17.45

3ο ΕΤΟΣ

18.00-19.30

14.30-16.00

4ο ΕΤΟΣ

19.30-21.00

18.00-20.00

ΕΝΗΛΙΚΟΙ

21.30-23.00