Ο Α.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ‏

Το τμήμα Σκάκι του Α.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΑ βράβευσε τον Πρύτανη κ. Γεώργιο Παναγιωτάκη για την προσφορά του στην Παιδεία.
Οι αθλητές της Ακαδημίας Σκάκι του ΠΡΟΜΗΘΕΑ του απένειμαν μια πλακέτα, μια σκακιέρα, και το έμβλημα του συλλόγου.